“SKABARGA 2018” – būt Cēliem, Lieliem, Spēcīgiem!

"Skabarga 2018"

“Skabarga 2018”

Liels gandarījums bija redzēt visas vienības zemessargu spēju pārvarēt savas
bailes, sāpes un savtīgumu. Būt CĒLIEM, LIELIEM, SPĒCĪGIEM, būt pārākiem par
īpašībām, kas mūs ierobežo.

Paldies visam bataljonam par Jūsu darbu un attieksmi. Tikai tā mēs spējām gūt
pieredzi un augt.

Jauno zemessargu pievienošanās vienībai mācību noslēgumā ir apliecinājums
ticībai, ka mūsu izvēlētajam ceļam ir domu biedri un sekotāji.

Sirsnīgi sveicu jaunos 1. Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta bataljona
zemessargus – mūsu jaunos brāļus un māsas! Patiesi pateicos visiem, kuri piedalījās un
atbalstīja mūs šajās mācības! Visi par vienu, visi par Latviju!

Pulkvežleitnants Jānis Rutkovskis